Title text animation - Set title text animation מרכז הדרכה - SITE123

Title text animation - Set title text animation

To set the title text animation on your website:


1. Open the HOMEPAGE tab in your sidebar

2. Open the TEXT tab

3. In the Title 1 section, click on the gear icon 

4. Select your desired animation from the drop-down menu under Text Animation

5. Repeat this for each title you wish to set the animation


The TEXT section will show the amount of titles according to the template chosen.

Please note that this option is available for premium websites only.


מאמרים קשורים:
למה לחכות? צור אתר אינטרנט עוד היום! צור אתר אינטרנט

יותר מ 2471 אתרים במערכת SITE123 נוצרו היום בUS!