Title letter spacing - Set title letter spacing מרכז הדרכה - SITE123

Title letter spacing - Set title letter spacing

To set the title letter spacing on your website:


1. Open the HOMEPAGE tab in your sidebar

2. Open the TEXT tab

3. In the Title 1 section, click on the arrow icon 

4. Set the letter spacing by sliding the bar next to Letter Spacing

5. Repeat this for each title you wish to change the letter spacing


Please note: the TEXT section will show the amount of titles according to the template chosen.


מאמרים קשורים:
למה לחכות? צור אתר אינטרנט עוד היום! צור אתר אינטרנט

יותר מ 1799 אתרים במערכת SITE123 נוצרו היום בUS!