Title bottom spacing - Set title bottom spacing מרכז הדרכה - SITE123

Title bottom spacing - Set title bottom spacing

To set the title bottom spacing on your website:


1. Open the HOMEPAGE tab in your sidebar

2. Open the TEXT tab

3. In the Title 1 section, click on the arrow icon 

4. Set the bottom spacing by sliding the bar next to Bottom Spacing

5. Repeat this for each title you wish to change the bottom spacing


Please note: the TEXT section will show the amount of titles according to the template chosen.


מאמרים קשורים:
למה לחכות? צור אתר אינטרנט עוד היום! צור אתר אינטרנט

יותר מ 1912 אתרים במערכת SITE123 נוצרו היום בUS!