תוסף אישור קבצי "עוגיות"


תוסף אישור קבצי "עוגיות"

הקפד לידע את המבקרים שלך שאתה אוסף מידע על ההעדפות שלהם באמצעות שימוש בתוסף הסכמת קבצי "עוגיות".

במדינות רבות, שימוש בקבצי עוגיות כרוך בחובה לעמוד בדרישות משפטיות מסוימות. חוקים מסוימים מחייבים אותך לספק מידע מפורט על האופן שבו אתה משתמש בקבצי עוגיות באתר שלך ובקבלת הסכמה מפורשת מראש מצד המבקר באתר להשתמש בקבצי עוגיות - או במילים אחרות, הסכם שימוש בעוגיות. אנחנו מספקים תוסף שעושה זאת עבורך באופן אוטומטי.

תוסף ההסכם שימוש בקבצי עוגיות מבטיח שהלקוח שלך יאשר או יסרב להסכם ויוודא שהאתר שלך לא עובר על החוק. פשוט תן למבקר לבחור את האפשרות הרצויה בחלון הסכמת העוגיות וזה הכל.Cookie Consent Plugin


"תן למבקרים לדעת שאתה אוסף מידע אודות ההעדפות שלהם"