דף משרות


דף משרות

ברצונך לפרסם באתר שלך מודעות דרושים? דף המשרות של SITE123 מאפשר לך ליצור דף פשוט ויעיל למציאת אנשים המתאימים לעבודה.

בעמוד המשרות תוכל לפרסם משרות ככל שתרצה. כל משרה ניתנת להתאמה אישית בכל תחום, וקיימת בעבורך האפשרות להוסיף דרישות, בונוסים, הטבות, ועוד. לאחר שהכנסת את דף המשרות, לחץ על עריכה ותוכל ליצור דף דרושים עבור עובדים פוטנציאלים!
"באמצעות SITE123 ניתן לפרסם משרות בקלות"


עם דף המשרות של SITE123 תוכל לקבל קורות חיים, לנהל את הסטטוס שלהם ולנתח אותם.